Top
قابلمه پرسی ۴ رقم ریز

قابلمه پرسی ۴ رقم ریز

  • روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.
  • مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی
دهنه

از دهنه 35 تا 26 سانتیمتر

وزن

7/8 کیلوگرم


تماس بگیرید