Top
کفگیر دو پرسی - نرمه

کفگیر دو پرسی - نرمه

  • کفگیر چکشی صنعتی از نوع فلز آلومینیوم نرم
  • مناسب جهت آشپزخانه های بزرگ
  • این محصول در تک سایر عرضه می شود

قطر دهنه    16 سانتی متر


تماس بگیرید