Top
آبگردان صنعتی کوچک

آبگردان صنعتی کوچک

  • آبگردان صنعتی از نوع فلز آلومینیوم نرم
  • مناسب جهت آشپزخانه های بزرگ
  • این محصول در 3 سایز عرضه میشود

قطر دهنه    23 سانتی متر


تماس بگیرید