Top
آبگردان صنعتی نمره 4

آبگردان صنعتی نمره 4

  • آبگردان صنعتی از نوع فلز آلومینیوم خشکه
  • مناسب جهت آشپزخانه های بزرگ
  • این محصول در 5 سایز عرضه میشود

قطر دهنه    24 سانتی متر


تماس بگیرید