Top
آبگردان صنعتی نمره 2

آبگردان صنعتی نمره 2

  • آبگردان صنعتی از نوع فلز آلومینیوم خشکه
  • مناسب جهت آشپزخانه های بزرگ
  • این محصول در 5 سایز عرضه میشود

قطر دهنه    18 سانتی متر


تماس بگیرید