Top
تابه پرسی ۴ رقم ریز

تابه پرسی ۴ رقم ریز

  • روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.
  • مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی
دهنه    

از دهنه 35 تا 26 سانتیمتر

وزن

6 کیلوگرم


تماس بگیرید