Top
تابه پرسی ۳ رقم

تابه پرسی ۳ رقم

  • روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.
  • مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی
دهنه      

از دهنه 43 تا 37 سانتیمتر

وزن

8 کیلوگرم


تماس بگیرید